Novovzniknuté moderné sídlisko Panoráma na kopci Heringeš v susedstve Košickej Novej Vsi sa postupne rozrastá a zapĺňa.

Rímskokatolícki veriaci bývajúci v lokalite Panoráma-Heringeš patria do našej farnosti.

Jedná sa o ulice Bazová, Borievková, Cezmínová, Jarabinová, Jelšová, Hlohová a Hrabová.

Milí PANORÁMČANIA, aj Vaše sídlisko niekam patrí….  VY PATRÍTE K NÁM.

Radi Vás privítame v našom farskom spoločenstve. V kostole sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi na slávení Eucharistie, pri udeľovaní sv. krstu, pri vysluhovaní sv. manželstva, pri rozlúčke so zosnulými (pohrebné obrady).

Taktiež pripravujeme deti a mladých na 1. sv. prijímanie a sv. birmovania.

Tešíme sa na stretnutie s Vami aj pri ďalších duchovných aktivitách farnosti.