Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Bratia a sestry, od 1. júla nastanú v našej farnosti personálne zmeny. O. arcibiskup Mons. Bernard Bober ma prekladá z úradu farára v Košickej Novej Vsi do farnosti Kobyly (okres Bardejov).

Na moje miesto prichádza nový správca farnosti, d. o. ThDr. ScSLic. Dominik Macák, PhD. Výpomocný duchovný zostáva aj naďalej Mons. Prof. PaedDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.

Prijmite, prosím, Vášho nového duchovného otca s otvoreným srdcom a modlitbou, aby tak svojou
kňazskou službou sprítomňoval medzi Vami Dobrého Pastiera – Ježiša Krista. (d.o.)