Popis farského erbu Košice – Košická Nová Ves: V modrom štíte strieborný dvojkríž a strieborný topor so zlatou zbrojou sprevádzané dolu zlatou korunou s červenými kameňmi. Všetko prevýšené kňazským klobúkom a jedným strapcom na šnúrke čiernej farby po oboch stranách.

   Vysvetlenie symboliky erbu: Dvojkríž a sekera sú atribútmi sv. Ladislava, patróna farnosti. Dvojkríž bol typickým symbolom kresťanstva ladislavovskej doby a severných častí Uhorského kráľovstva, bývalého Nitrianskeho kniežatstva, kde dlhší čas žil. Koruna dopĺňa výpočet atribútov poukázaním na kráľovskú hodnosť sv. Ladislava. Klobúk s jedným strapcom je atribútom farnosti.