Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40)

V sobotu 6. apríla sme po fatimskej sobote a sv. omši prijali pozvanie d. o. Patrika na pôstnu polievku. Výťažok tejto dobročinnej akcie je určený pre Centrum pre deti a rodiny Dominika v Rožňave a Krízové centrum Vincentínum v Košiciach. V tomto požehnanom pôstnom čase sa na fare zišlo 38 veriacich. Boli sme srdečne privítaní a ako rodina sme si posadali za prestretý stôl. Po spoločnej modlitbe sme sa pustili do chutnej hŕstkovej polievky od šikovnej pani kuchárky. Mamička Danka doniesla hrniec lahodnej krémovej polievky hokaido. Myslím si, že žiadne bruško neostalo hladné… Starostlivé gazdinky napiekli báječné koláčiky a kysnuté rožky. A zamaškrtili si nielen deti. Zriekli sme sa mäsa, hojnosti, ale nemôžem povedať, že sme neboli na hostine. Práve naopak, v príjemnej spoločnosti a dobrej nálade sme sa cítili veľmi dobre. Hriala nás polievka a dobrý pocit, že aj z mála urobí Pán veľa. Aj slovenské príslovie to pripomína: „Malá hrudka, ale samý syr.“
Nečakáme poďakovanie, my ďakujeme, že sme sa mohli zúčastniť a nechali Pána pracovať. rodinka Pavlovská

Poďakovanie za milodar (425,- €) z pôstnej polievky (6.4.2019): Ctený dôstojný otče, zo srdca ďakujeme aj v mene obdarovaných Vám aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili a želáme požehnané sviatky Veľkej noci. S úctou Mária Demeterová, predsedníčka KHZS