Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Tretieho marca 2018 sme fatimskú sobotu začali o 11.00 hod. bolestným ružencom. Potom sme slávili svätú omšu, ktorá bola obetovaná za ružencové spoločenstvo. Po skončení sv. omše nás duchovný otec pozval na faru, kde už bolo všetko pripravené na podávanie pôstnej polievky. Bolo nás 22 stravníkov. Po modlitbe pred jedlom sme sa ponúkli chutnou hŕstkovou polievkou. Výborné boli aj lekvárové rožky. Týmto spoločným podujatím sme nielen prispeli na dobrú vec, ale mali sme možnosť spolu sa stretnúť a porozprávať v príjemnej atmosfére. Po záverečnej modlitbe sa duchovný otec poďakoval tým, ktorí sa pričinili o prípravu pôstneho obedu i všetkým zúčastneným na charitatívnej akcii „Podeľme sa! 2018“.                                                                                            Agnesa H.

Okrem obedujúcich prispeli aj ďalší veriaci z našej farnosti. Celkovo sa vyzbieralo 420,- €. Uvedená finančná čiastka bola zaslaná na č. účtu osobitne zriadeného na zbierku (Katolícke hnutie žien Slovenska). Všetkým darcom úprimne ĎAKUJEM. Realizovali sme tak v praxi Ježišove slová: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.” (Mt 25, 45). duchovný otec

Ide už o 12. ročník podujatia Podeľme sa! Podstatou podujatia je: delím sa, nedávam almužnu, ale to, čo si odopriem. Tento rok je čistý výnos zbierky určený na zriadenie Krízového centra Vincentínum v Košiciach – Šaci, pre rodiny, tehotné ženy, matky s deťmi v krajnej životnej núdzi. Centrum bude poskytovať komplexnú odbornú pomoc a prístrešie tým najzraniteľnejším, bez zázemia, v zložitej životnej situácii. (www.khzs.sk/podelme-sa-2018/)