Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Milí veriaci, pozývame Vás v rámci projektu Podeľme sa! 2018 na stretnutie, ktoré bude v sobotu 3. marca 2018. Po skončení fatimskej soboty a sv. omše sa presunieme na faru (cca 12.15 hod.), kde sa bude podávať do 13.30 hod. PÔSTNA POLIEVKA.

ZA PÔSTNU POLIEVKU zaplatíme ako za sviatočný obed. Výnos tejto zbierky venujeme na spomenuté Krízové centrum Vincentínum v Košiciach – Šaci (Katolícke hnutie žien Slovenska). Zároveň sa stretneme ako jedna duchovná rodina. Tešíme sa na Vás, príďte podporiť šľachetnú myšlienku.

NAHLÁSTE prosím počet stravníkov prostredníctvom návratky (v kostole) a vložte ju do schránky
s názvom Pôstna polievka do piatku 2. marca 2018. Vopred ďakujeme za Vašu podporu.