Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Letný čas, júl a august je  časom veľkých  prázdnin a dovoleniek. Tohto roku som bola posledný júlový týždeň na dovolenke spolu s manželom vo Vysokých Tatrách. Mojím cieľom bolo navštíviť niekoľko vysokohorských  chát. Poprechádzať sa po slovenských veľhorách a vnútorne sa zamyslieť. Jeden deň som sa rozhodla, že vystúpim na Hrebienok a odtiaľ pôjdem chodníkom na Teryho chatu. Skôr ako som sa vybrala na túru, navštívila som kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Starom  Smokovci. Je to pomerne malý a skromný kostolík. Na jeho priečelí je umiestnená pamätná tabuľa z návštevy Svätého Otca – sv. Jána Pavla II. v roku 1995 na tomto mieste. Tento Boží stánok je počas letnej sezóny stále otvorený. V zadnej časti sa nachádza malý košík s farebnými papierikmi pekne zviazanými prstencom.  Nevedela som, čo to je. Napokon som sa dozvedela, že na papierikoch sú napísané citáty z evanjelia. Vybrala som si z nich, prečítala a následne rozmýšľala.

Po krátkej osobnej modlitbe som sa už vybrala na túru. Ako som tak osamotená kráčala na Hrebienok, len krásne slnečné lúče mi robili príjemnú spoločnosť. Ako sa hovorí: „Cesty Pánove sú nevyspytateľné“ , tak to trochu pozmením: „Počasie v Tatrách je nevyspytateľné.“ Až som došla na Hrebienok, tak bolo ešte pekné počasie. Rozhodla som sa po krátkej prestávke, že budem pokračovať ďalej  chodníčkom na vytýčený cieľ – Teryho chatu. To som len chcela. Spustil sa veľmi hustý letný dážď. Nemohla som v ceste pokračovať. Musela  som prečkať v lese. Výdatne pršalo asi hodinku. Otočila som sa a išla naspäť na Hrebienok a následne dole do Starého Smokovca. Cestou dole som uvažovala nad  spojením kostol (chrám) vs. Vysoké Tatry.

  • Tak ako do chrámu prichádzam s láskou, úctou a pokorou, tak aj do našich veľhôr prichádzam s láskou, úctou a pokorou.
  • Tak ako Pánu Bohu v jeho chráme prednášame svoje osobné prosby a želania, tak v horách máme len jedno jediné želanie. Vrátiť sa domov živý a zdravý.
  • Tak ako nám Pán Boh ukazuje svoju nekonečnú silu a lásku, tak v Tatrách nám matka príroda ukazuje svoju nekonečnú krásu.
  • Tak ako je v kostole nebeské ticho a čas na osobné rozjímanie, tak v našich veľhorách je ticho a čas na osobné uvažovanie počas túry.
  • Tak ako Boha a Cirkev nemôže nikto vlastniť a pretvoriť si na svoj obraz, tak ani Vysoké Tatry nikto nemôže vlastniť a pretvoriť.
  • Tak ako pred Bohom sme si všetci rovní, tak aj v horách sme si rovní, bez rozdielu majetku, vzdelania a spoločenského postavenia.

Už som presne pochopila, prečo sv. Ján  Pavol II. tak miloval naše Vysoké  Tatry. Po príchode dole som sa stretla s manželom. Kde inde ako pred kostolom. Tento svätostánok je umiestnený tesne na začiatku resp. na konci vyznačenej  turistickej trasy. Je to zrejme preto, aby sa turisti pred odchodom na túru pomodlili. A následne po túre poďakovali Bohu, že došli živí a zdraví. Tak to presne urobili aj poľské rehoľné  sestry, ktoré som tam neskoro popoludní stretla. Aj keď som napriek hustému dažďu nedosiahla svoj vytýčený cieľ, ale bola som šťastná a spokojná, že sa mi nič nestalo. Za to je potrebné  Bohu poďakovať.

Vždy s láskou,  úctou a pokorou.                              RTR