Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Milá mládež, ponúkame Vám pozvanie a informácie o ADSM 2018 (Arcidiecézne stretnutie mládeže) tak, ako to ponúka ACM (Arcidiecézne centrum mládeže) v Prešove.

Aj tohto roku pripravujeme stretnutie košického otca biskupa s mládežou jeho arcidiecézy. Pre iné pastoračné povinnosti sa na stretnutí nebude môcť zúčastniť košický arcibiskup Bernard Bober, a tak sa s nami stretne pomocný biskup Marek Forgáč. Ani tohto roku neporušíme tradíciu a stretnutie sa uskutoční v sobotu po Veľkej noci, teda 7. apríla 2018. Meníme však tradičné miesto. Po 7 rokoch opúšťame Prešov a stretneme sa v Humennom, kde sa ADSM konalo pred 10 rokmi.

PROGRAM
08:00 – registrácia pri Mestskej športovej hale v Humennom
09:00 – program v Mestskej športovej hale v Humennom
príhovor otca biskupa Mareka Forgáča
kapela MaranaTha
12:00 – workshopy v Základnej škole, SNP 1 v Humennom
14:00 – sv. omša v kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Humennom

Prihlasovanie – Na ADSM nie je potrebné prihlásiť sa vopred. Odporúčame však tým, ktorí organizujú skupiny, aby vyplnili formulár, aby sme ich v týždni pred ADSM mohli informovať ohľadom autobusov a spôsobe urýchlenia registrácie členov ich skupiny.

Vstupné – Výška vstupného je 3 €. Výdavky na podujatie sú podstatne vyššie a tvoria ich: Obsah balíčka, ktorý dostane každý účastník pri registrácii. Náramky, ktoré dostanú účastníci, a ktoré účastníkov oprávnia vstúpiť do priestorov, kde sa bude konať program. Prenájom haly, ozvučenie, osvetlenie a rôzne iné položky. (viac na www.premladez.sk)

Záujemcovia starší ako 15 rokov prihláste sa do 5. apríla v sakristii kostola.