Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165
Vďační Bohu za dar povolania
Vám s radosťou oznamujeme,
že dňa 9. júna 2017 o 10.00 h.
v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
konsekračnou modlitbou a vkladaním rúk
košického pomocného biskupa
Mons. Marka Forgáča prijmeme
POSVÄTNÝ RÁD DIAKONÁTU
 

Milí veriaci, nastávajúca udalosť diakonskej vysviacky je slávnosťou Košickej arcidiecézy i
univerzálnej Cirkvi. Bohoslovec Michal Lacko sa stane diakonom pre vznešenú službu Bohu
i kresťanskému ľudu. Tešíme sa, že pochádza z nášho farského spoločenstva. Jeho povolanie
je prejavom Božej starostlivosti o duchovné dobro veriacich. Osobitným spôsobom sa zasvätí
Kristovi a stane sa služobníkom pre všetkých.
Ďakujeme Bohu v našich modlitbách za dar jeho povolania a zverujeme ho pod láskavú
ochranu Fatimskej Panny Márie.
Prijmite, prosím, srdečné pozvanie nášho svätenca Michala, jeho rodičov i moje osobné na
Eucharistickú slávnosť v Košickej katedrále v piatok 9. júna o 10.00 hod. duchovný otec

Sviatosť posvätného stavu má tri stupne: BISKUPSKÝ stav (episkopát), KŇAZSKÝ stav (presbyterát), DIAKONSKÝ stav (diakonát).
DIAKON (gréc. diakonos = služobník, pomocník): Vysvätený je pre službu v Cirkvi. Vysviacka mu umožňuje krstiť, hlásať evanjelium a kázať na sv. omši, asistovať pri sviatosti manželstva a požehnávať ho. Okrem toho môže rozdávať Eucharistiu, udeľovať požehnanie so Sv. Oltárnou, viesť bohoslužbu slova, pochovávať.
Venuje sa rôznym charitatívnym službám. Všetky úlohy vykonáva pod autoritou miestneho ordinára a farára. Nemôže sláviť sv. omšu, spovedať a udeliť sv. pomazania chorých. Liturgické rúcho diakona je dalmatika (podobná ornátu, má však široké dlhé rukávy). Štólu má prevesenú z ľavého ramena na pravý bok.
Do tejto služby sú povolaní jednak tí, ktorí žijú v celibáte (osobný záväzok človeka žiť celý život  „pre nebeské kráľovstvo”, bez manželstva), ako aj ženatí muži (trvalý diakonát). Diakon
svojmu ordinárovi (biskupovi) a jeho nástupcom sľubuje úctu a poslušnosť. Prijíma aj záväzok
modlitby Liturgie hodín (breviár). Diakonská vysviacka vtláča celoživotnú a nezrušiteľnú pečať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

one − one =