Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Saleziánska rodina z Košíc pozýva v nedeľu 28.1. o 16.00 hod. na Don Bosco show 2018 (SOŠ automobilová, Moldavská ul.) pri príležitosti sviatku sv. Jána Bosca.

Môžete sa pridať: MHD o 15.03 hod. z konečnej.