Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Saleziáni pozývajú na Don Bosco show 2020 na Moldavskej (SOŠ automobilová) v nedeľu 26.1.2020 o 16.00 hod. pri príležitosti sviatku Don Bosca.
Môžete sa pridať: MHD o 15.03 hod. z konečnej.