Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Na budúcu nedeľu 25.6. 2107 bude v KNV odpustová slávnosť sv. Ladislava.

Slávnostnú sv. omšu o 11.00 hod. bude celebrovať Mons. JCDr. Peter Holec, súdny vikár a pápežský prelát Košickej arcidiecézy.

Všetci ste na túto slávnosť chrámu a farnosti srdečne pozvaní. Príďme vytvoriť spoločenstvo modliacej sa Cirkvi pri Pánovom oltári.