Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Rehoľa sv. Augustína v Košickej Novej Vsi
pozýva na slávnostnú konsekráciu kostola sv. Rity
v utorok 8. mája 2018 o 10. 30 hod.

Na slávnostnej sv. omši novopostavený Boží chrám posvätí
Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup.