Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

V sobotu 29.7. je slávnosť sv. Marty, patrónky chrámu v Hrašovíku. Sv. omša bude o 9. 30 hod.

Na budúcu nedeľu 30.7. kvôli odpustovej slávnosti v Hrašovíku (11.00 hod.) bude zmena času sv. omší aj v KNV: 7.30 hod a 9.30 hod.

Pri sv. omšiach budeme prosiť na príhovor patrónky potrebné dary a milosti. Príďme vytvoriť spoločenstvo modliacej sa Cirkvi. Všetci ste srdečne pozvaní.