Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

S RADOSŤOU A VĎAKOU VÁM OZNAMUJEM, ŽE JA,
sestra Caritas
OD PREBODNUTÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO, OSU
(Lucia Seligová)
DŇA 24.8.2019 PRI SVÄTEJ OMŠI O 11.00 HOD.
V KOSTOLE SV. LADISLAVA V KOŠICKEJ NOVEJ VSI
zložím večné sľuby
ČISTOTY, CHUDOBY A POSLUŠNOSTI
V RÍMSKEJ ÚNII RÁDU SV. URŠULE

Bože,STVOR VO MNE čisté SRDCE.
Ž 51,12

Ďakujem,že ma budete sprevádzať
svojimi modlitbami.