Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

V sobotu (21.12.) bude v Košickej Novej Vsi predvianočná sv. zmierenia od 9.00 do 10.30 hod.

Využime ponúknutú možnosť na dôkladnú prípravu pred sviatkami Narodenia Pána.