Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Rodičia, ktorí máte záujem o prípravu dieťaťa (3. ročník a vyššie) na 1. sv. prijímanie, nahláste ho po sv. omši v sakristii kostola alebo mailom na adrese knv@rimkat.sk.

Ďalšie informácie budú zverejnené podľa záujmu o prípravu.