Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

V utorok 15. októbra za krásneho slnečného počasia sa 48 veriacich našej farnosti s duchovným otcom zúčastnilo púte do Ružencovej záhrady (farnosť Vyšná Šebastová) na slávnosť Ružencovej Panny Márie. Šli sme s úmyslom prosiť RPM za sv. Cirkev, misionárov, za pokoj vo svete i v našich rodinách. Tieto úmysly sme počas cesty vložili do modlitieb Loretánskych litánií a spevu mariánskych piesní.
V Ružencovej záhrade na úvod prebiehalo biblické hudobno-poetické pásmo „Horiaci krík“ z UPC Košice. O 15.00 hod. začala Hodina milosrdenstva so sestrami z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva a po nej nasledovala modlitba posvätného ruženca s fr. Filipom Ďubekom OP, promotórom pre ruženec. Počas programu viacerí duchovní otcovia spovedali pútnikov.
Za účasti viacerých kňazov i hojného počtu veriacich začala o 16.00 hod. svätá omša s hlavným celebrantom fr. Filipom Ďubekom OP, ktorý sa v príhovore podelil o skúsenosť svojej mamy, ktorá ich stále viedla k modlitbe. Panna Mária žiada od nás to isté: modlitbu a pokánie. Lebo každá modlitba nás približuje k Bohu. Slová Božej Matky, ktoré adresovala svetu cez tri deti vo Fatime, sú aktuálne aj v dnešnej dobe. Modlitba ruženca je jednoduchá a hlboká. Môže sa ju modliť každý. Je posilou pre všetkých, povzbudzuje nás k vytrvalosti k Bohu a prináša pokoj duši. Dokáže zmeniť aj dejiny sveta. Modlime sa ju radi a žime sviatostný život. Nebeská Matka nám zanechala tú najmocnejšiu zbraň.
Slávením Eucharistie a slávnostným požehnaním i poďakovaním miestneho p. farára Mariána Gurského i veriacich sa slávnosť zakončila. Po slávnosti bolo domácimi ponúkané občerstvenie a sladké dobroty, za ktoré ďakujeme. Rozišli sme sa s nádejou, že fatimské posolstvo budeme ohlasovať a žiť vo svojich rodinách. (Alžbeta N.)