Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Počas Jubilejného roka sv. Košických mučeníkov (1.12.18 – 7.9.19) putujú po našej arcidiecéze ich relikvie. Pozostatky sv. mučeníkov sme privítali aj v našom farskom chráme, a to hneď dvakrát.
1. Mimoriadny termín. Počas dekanátnych rekolekcií 13. marca 2019 na sv. omši za účasti Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa – metropolitu a ďalších kňazov dekanátu Košice – Východ. Do nášho farského chrámu ich priniesol dp. dekan Stanislav Stronček z farnosti Kostoľany n/Hornádom. Bolo to pre nás všetkých nečakané, ale o to väčšie prekvapenie. Deviatnik pred sv. omšou začali veriaci sami a o. arcibiskup s kňazmi sa pridali modlitbou Litánií k sv. mučeníkom. Na sv. omši sme sa osobitne modlili za Sv. Otca Františka z príležitosti 6. výročia jeho zvolenia do úradu. Na záver nám udelil o. arcibiskup požehnanie s relikviami. Po sv. omši ich prevzal dp. Juraj Semivan z farnosti Rozhanovce.

2. Riadny termín. Počas slávnosti sv. Jozefa, 19. marca 2019. Prevzali sme ich z farnosti Košická Polianka. Deväť dní predtým sme sa modlili aj s duchovným otcom Deviatnik k mučeníkom. Na záver sv. omše bolo udelené požehnanie s relikviami a po ňom si ich veriaci uctili každý osobitne. Po sv. omši boli odovzdané bratom Augustiniánom (kostol sv. Rity).

Úplné odpustky. Po obidva dni sme si pri sv. omšiach vzbudili úmysel, aby sme pri splnení podmienok mohli získať úplné odpustky.
Pôstne zamyslenia. Počas tohoročných pôstnych nedieľ v našom farskom chráme pred modlitbou krížovej cesty Mons. Jozef Jurko prednáša pôstne zamyslenia o sv. Košických mučeníkoch s názvom motta Jubilejného roka: „Obnoviť túžbu po vernosti”.