Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Štefan Pongrác SJ, Marek Križin a Melichar Grodecký SJ
+ 7. september 1619, Košice

Zavŕšenie Veľkého jubilea sv. košických mučeníkov (1619 – 2019)
7. september 2019 (sobota) – Košická katedrála sv. Alžbety
09. 00 fatimská sobota Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup
10. 00 slávnostná sv. omša Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita

blahorečenie – pápež sv. Pius X. v roku 1905 v chráme sv. Petra v Ríme
svätorečenie – pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1995 v Košiciach
„Veď vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho.“ (Flp 1,29)
Sv. košickí mučeníci, orodujte za nás!