Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

V piatok dňa 18.10.2019 za účasti nielen detí pripravujúcich sa na prvé sv. prijímanie sme sa s radosťou zapojili do celosvetovej modlitebnej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi organizuje túto iniciatívu už dlhé roky s cieľom spojiť deti celého sveta v modlitbe.
Tento krát odpovedáme na výzvu pápeža Františka „vyhlásiť stav permanentnej misie“, a preto sme sa modlili na úmysel Svätého Otca, za misie a misijné povolania. Ruženec sa skladá z piatich desiatkov. Je veľká zhoda, že naša planéta má tiež päť svetadielov. Na každý desiatok pripadá jeden svetadiel. Misionársky ruženec je päťfarebný. Zrnká prvého desiatku sú zelenej farby a symbolizujú Afriku. Červená farba predstavuje Ameriku. Európa má bielu farbu. Austrália a Oceánia má modrú farbu. Zrnká pre Áziu sú žlté. Duchovný otec nám pred každým desiatkom povedal pár slov o danom kontinente, za ktorý sme sa potom modlili a zároveň nám predstavil tajomstvo z ruženca svetla.
Prostredníctvom tejto iniciatívy môžeme hlbšie pochopiť, aká mocná je modlitba posvätného ruženca, keď sa ho modlia predovšetkým deti, aby vyprosili pokoj a jednotu po celom svete. Slovami sv. Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ Táto akcia sa dotýka sa nielen detských sŕdc. Aj dospelí, ktorí deti na túto modlitebnú akciu pripravujú a modlia sa spolu s nimi, zažívajú nanovo Božiu prítomnosť a jeho pokoj. Modlitba ruženca je tak jedinečnou cestou k mieru.
Aj keď by sme sa potešili hojnejšej prítomnosti detí, naše deti vložili do toho svoje ja. Po svätej omši sme si urobili spoločnú fotografiu a náš duchovný otec odmenil všetkých malých účastníkov sladkou odmenou. Tešíme sa, že aj my sme mohli byť toho súčasťou a určite sa plánujeme zapojiť aj budúci rok do tejto krásnej modlitebnej iniciatívy. Nech nás Pán Boh žehná a sprevádza naše kroky. (Tamarka s mamkou)