Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Od pondelka (28.10.) počas zimného času sa posúvajú večerné sv. omše o 1 hod. skôr, t.j. v Košickej Novej Vsi o 16.45 hod.

Akákoľvek zmena času v konkrétnom dni bude vopred uverejnená v Liste sv. Ladislava (bohoslužby). Vďaka Vám za pochopenie.