Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Milá farská rodina a všetci ľudia dobrej vôle,

vyprosujeme Vám v pokoji prežité sviatky Veľkej noci a opravdivú radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania.
Nech sa vzkriesený Pán dotýka každého ľudského srdca a utvára v nás nový život preniknutý jeho prítomnosťou. duchovní otcovia