Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Milí farníci,

kvôli pandémii prežívame terajšie Veľkonočné sviatky osobitným spôsobom, sme však stále duchovne ponorení do rovnakého tajomstva – tajomstva utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána.

Vzkriesený Kristus nás uisťuje o tom, že Boh neopúšťa svoj ľud. On kráča týmto životom stále s nami, kráčajme pokorne a vo viere v týchto chvíľach skúšky aj my s Ním.

Neprepadnime strachu, veď máme istotu, že sme Bohom milovaní. On je našou jedinou silou a záchranou.

Pán naozaj vstal zmŕtvych. Aleluja.

Požehnanú Veľkú Noc Vám vyprosujú a v modlitbách a obete sv. omše sa s Vami denne spájajú

Vaši duchovní otcovia