Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

„Osloboďme Vianoce zo zajatia svetskosti! Pravý duch Vianoc spočíva v kráse toho, že Boh nás miluje.“ (pápež František)

JEŽIŠ sa neustále rodí do srdca každého človeka,
ktorý ho s pokorou prijme.
Spasiteľ sveta je pre nás najväčším Božím darom.

Vyprosujeme Vám pokojné a Božou láskou naplnené Vianoce.
Sviatky Narodenia Pána prežime s vďačným srdcom vo viere a láske.

duchovní otcovia