Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

„Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn; na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho: obdivuhodný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.“ (Iz 9,5)

Pokojné prežitie sviatkov Ježišovho narodenia s prianím:
otvorme svoje srdce Božej milosti,
ktorá sa nás dotýka cez Slovo,
ktoré sa stalo Telom a prišlo medzi nás,
aby sme nezostali sami.

Vyprosujú Vám i Vašim drahým duchovní otcovia.