Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

„Boh, ktorý je do nás zamilovaný, nás priťahuje svojou nehou, keď sa rodí chudobný a krehký uprostred nás, ako jeden z nás.“ (pápež František)

MILÍ VERIACI,
radostná zvesť evanjelia nám prináša posolstvo o tom, že Boh splnil svoje pradávne prisľúbenia dané ľuďom a poslal na svet svojho milovaného Syna.

Vyprosujeme Vám požehnané Vianoce a srdce otvorené pre pokoj darovaný Dieťaťom z Betlehema.

                                  duchovní otcovia