Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Milí veriaci a všetci ľudia dobrej vôle,

sme radi, že ste zavítali práve k nám.

Ponúkame Vám aktuality zo života farnosti,

prehľad liturgických slávení a mnoho ďalších potrebných informácií.

Prajeme Vám múdrosť a silu pre konanie dobra v akejkoľvek podobe.

Boh nech Vám v tomto úsilí udelí v hojnej miere svoje požehnanie.