Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

V nedeľu 22. septembra 2019 ráno o 5.00 hod. sa v Košiciach pri železničnej stanici stretlo asi 120 účastníkov III. Národného pochodu za život z rôznych košických farností. Našu farnosť sme zastupovali traja účastníci spolu s duchovným otcom Patrikom, ďalší (štyria cestujúci vlakom) sa k nám pridali na mieste pochodu. Mali sme zastúpenie aj medzi dobrovoľníkmi(1).
Po zadelení do troch autobusov sme sa vydali na púť do Bratislavy. Cesta vyplnená spoločnou modlitbou a spánkom ubiehala pomerne rýchlo. Prvá zástavka bola v meste Zvolen, kde nás na farskom úrade vo farnosti sv. Alžbety privítali ako pravých pútnikov – ponúkli nás čajom, kávou, koláčikmi a o 9.00 sa začala sv. omša, pri ktorej v úvode vdp. dekan Vojtech Nepšinský privítal pútnikov z Košíc a okolia. V homílii nás p. dekan oboznámil s históriou mesta Zvolen, predstavil nám históriu kostola sv. Alžbety – od jej počiatkov až po súčasnosť ako aj celý dekanát. Zároveň všetkých veriacich povzbudil k životu podľa evanjelia, aby Boh bol na prvom mieste v našom živote, aby sme tak boli vernými Ježišovými učeníkmi. Po sv. omši, ktorá bola pre nás obohacujúca a povzbudzujúca, sme si ešte prezreli krásy okolia Zvolena z veže kostola a pokračovali sme v putovaní.
Po príchode do Bratislavy sme sa pridali k davu účastníkov na Námestí slobody, kde sme stretli aj sr. Caritas Seligovú, našu rodáčku, s komunitou sestier Uršulínok. Započúvali sme sa aj do slov Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa – metropolitu, ktorý v príhovore pochválil pochodujúcich, že svojou účasťou ukázali, že život berú ako nenahraditeľný dar. Pochod za život bola jedna veľká akcia kresťanských pro-life organizácií, ktoré to zvládli veľmi dobre. Ľudí zaujali sprievodné programy, od vystúpenia rôznych hudobných skupín, cez vystúpenia domácich a zahraničných hostí, ktorí rozprávali o pohľade na sexualitu, o dôstojnosti ženy a ľudského života. V manifeste, ktorý bol v závere prečítaný na pódiu bolo uvedené: „Život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky, od počatia po prirodzenú smrť.“
Organizátori tiež vyzvali verejných činiteľov na aktívnu podporu inštitúcií, ktoré sú zamerané na pomoc rodinám v núdzi a tehotným matkám a ich deťom a prispeli tak k vytvoreniu účinnej siete pomoci. Takisto by sa podľa nich malo chrániť jedinečné postavenie manželstva muža a ženy ako nenahraditeľného zväzku. Po prečítaní manifestu za mohutného potlesku a s modlitbou na perách sme sa vydali spolu s približne 50 000 ďalšími účastníkmi z celého Slovenska na pochod dlhý približne 2,2 km po uliciach Bratislavy. Celý pochod sa niesol v duchu pokoja, šťastia a radosti a preto sila a emočné zážitky, ktoré máme sú neopísateľné.
Približne o 17.30 sme opustili Bratislavu a cestou domov sme sa ešte zastavili v Hronskom Beňadiku, kde nás sprievodca oboznámil s bohatou históriou Baziliky Minor, ktorá siaha až do 14.storočia. V zbožnej úcte sme sa pomodlili pred relikviou Kristovej Krvi a pokračovali sme s požehnaním duchovného otca domov, kde sme došli približne o polnoci.
Vďaka za to, že sme aj my – naša farnosť – hoci v malom počte, mohli prispieť k vyjadreniu toho, že si uvedomujeme hodnotu človeka. Kamila Nagyová, účastníčka NPzŽ