Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

V Košickej arcidiecéze sa stretnutie mládeže so svojím (arci)biskupom uskutočňuje pravidelne prvú sobotu po Veľkej noci, pred nedeľou Božieho milosrdenstva. Naša posádka sa už tradične po roku opäť vybrala na toto podujatie, ktoré sa tentokrát konalo po desiatich rokoch v Humennom. Mottom tohtoročného stretnutia bola odvaha a biblický citát „Neboj sa Mária, našla si milosť u Boha.” (Lk 1,30)

Po minuloročnej skúsenosti sme sa na sobotu 7. apríla veľmi tešili. Z Košíc sme autom spolu s duchovným otcom vyrazili pár minút po pol ôsmej a cestu sme si spríjemnili slávnostným ružencom a spoločnými rozhovormi. Po registrácii sme sa usadili a vychutnali si program v športovej hale, kde nechýbala ani skupina MaranaTha a ich chvály, či mladí, ktorí zdramatizovali 7 hlavných hriechov. Otec biskup Marek rozprával o mladej žene, ktorá sa volala Chiara Corbella Petrillo (*1984 +2012). Bola to manželka a matka, ktorá milovala svoje dieťa natoľko, že obetovala preň svoj život. Motivačný príhovor mal aj moderátor akcie, ktorý nám zdelil jednu dôležitú informáciu – „Naša vlasť je v nebi.“ Na toto by sme nemali nikdy zabúdať, lebo najdôležitejšie je to, kam smerujeme. Dostali sme pozvanie aj na blahorečenie (presný dátum bude oznámený neskôr) Anky Kolesárovej – 16 ročného dievčaťa, ktoré zomrelo ako mučeníčka pri obrane svojej čistoy.

Po skončení programu v hale sme sa presunuli na základnú školu, kde sa konali workshopy. Ponuka bola už tradične bohatá. Mohli sme si vybrať z diskusných, tvorivých, pohybových alebo spoločenských. Témou celého stretnutia bola odvaha (O2H). Bývalý jadrový fyzik z Košíc nám vysvetľoval, že niektorí ateisti sú zástancami „bájok“. Mal tým na mysli to, že ich argumenty sa nedajú dokázať a ani vyvrátiť, tým pádom sa to nemôže pokladať za vedecký fakt. Podnikateľ, ktorý sa venuje financiám nás zase obohatil o princípy toho, ako podnikať a podnikať správne. Stačí dodržiavať päť jednoduchých princípov: 1. Bohu patrí všetko. (Žalm 24) 2. Míňaj menej ako zarobíš. 3. Stanov si dlhodobé ciele. 4. Urob všetko preto, aby si sa vyhol dlhom. 5. Buď štedrý.

Po workshopoch nasledovala už len svätá omša v kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Humennom, ktorú celebroval pomocný biskup Mons. Marek Forgáč a ktorý nás múdro povzbudil odvážnymi slovami. Nemáme sa báť veriť. A nemáme sa báť ohlasovať našu vieru, veď Ježiša treba hlásať všade tam, kam ideme. Slová adresoval aj konkrétne nám mladým (v počte 730) – máme byť odvážni mladí kresťania s veľkorysým srdcom. Na to nemáme nikdy zabúdať. A na záver nám pripomenul, že máme srdcom vidieť, srdcom horieť a srdcom veriť.

Náš výlet sme zakončili pizzou a potom sme už len ospalí smerovali domov. Tento deň sme si spolu poriadne užili a načerpali mnoho duchovnej sily. O rok sa určite zúčastnime zas!    Nina a Adam

Slovo o. biskupa Marka: „Mladých by som chcel predovšetkým povzbudiť k odvahe, ale nie k lacnej odvahe, skúšať všeličo v živote, riskovať a hazardovať, ale povzbudiť ich k skutočnej odvahe. To znamená k odvahe vedieť žiť a zastávať pravdivé hodnoty, vedieť za ne aj zabojovať, vedieť si chrániť svoju dušu v dnešnom svete. Toto všetko si vyžaduje veľmi veľa odvahy.“ (www.ke-arcidieceza.sk)