Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Prešovský kostol Kráľovnej pokoja už niekoľko rokov víta chlapcov na Arcidiecéznom stretnutí miništrantov. V slnečnú májovú sobotu (25.5.) sa tam zišlo 450 miništrantov a vyše 30 kňazov. Štyria miništranti (Alex, Samko, Riško a Filipko) z našej farnosti sme prijali pozvanie od nášho duchovného otca Patrika a naša cesta viedla do Prešova.
Nešli sme tu po prvýkrát, a preto sme sa nevedeli dočkať, kedy už vystúpime na prešovskom sídlisku. Program sa začal o 9.00 hod. registráciou pred kostolom, kde dávali miništrantom lístky na guláš a na tombolu. Potom sme už vošli do chrámu, kde o 10.00 hod. celebroval sv. omšu otec biskup Marek Forgáč. Otec biskup v kázni hovoril o sv. Tarzíciovi, ktorý v čase prenasledovania zomrel, keď niesol Eucharistiu uväzneným kresťanom. Zároveň nás povzbudil k vernosti Ježišovi podľa vzoru sv. košických mučeníkov. Nech s hrdosťou miništranta slúžime, kde treba: v kostole, doma, v škole, na ulici… Zo 450 hrdiel zaznela aj obnova miništrantského sľubu. Boli sme ako kvapky vody v Božom mori. Maličká kvapka neznamená nič, ale more odráža belasé nebo.
Po požehnaní sme mali možnosť položiť otázky o. biskupovi, na ktoré trpezlivo odpovedal. Na pravé poludnie sme sa presunuli do farskej záhrady, kde sme si mohli zahrať obľúbený futbal, či volejbal. Slniečko ukazovalo svoju silu, akoby cítilo vôňu lákavo rozvoniavajúceho guláša. Prišli aj vojaci zo Slovenskej armády vo vojenskom vozidle s vybavením na ukážku. Najedení a oddýchnutí sme si tak mohli poobzerať a vyskúšať vojenské auto, vesty, helmy a zbrane. Dokonca tam mali aj rádiostanicu. Prekvapili nás súťaže pre miništrantov, ktoré prebiehali na pripravených stanovištiach. Z našej farnosti sme nevyhrali nič, ale dopriali sme to tým, na ktorých sa usmialo šťastie. Pre nás bola výhra dobrá nálada, smiech a deň plný zážitkov. Milo nás prekvapila účasť hokejistu Martina Štrbáka, majstra sveta z roku 2002, ktorý nám ukázal medaily a ochotne sa s nami odfotil. Súťaže sa vyhodnotili o 14.30 hod. a po nich nasledovala tombola. Ku koncu o 15.00 hod. sme sa ešte pomodlili a otec biskup nám dal požehnanie na návrat domov.
Každý z nás si odnášal to, čo mu nikto nezoberie: spomienky, nové priateľstvá a blažený pocit, že nie sme v tom sami. Z duchovného otca vyžarovala radosť, ktorá bola väčšia ako naša únava a bodkou za celým dňom bola osviežujúca zmrzlina. Radosť rozdávaním rastie. Tvorme spolu oceán!
Sv. patróni miništrantov, orodujte za nás a pomáhajte nám slúžiť s radosťou a láskou.
(miništranti Riško a Filipko s mamkou, Alex)

Miništrantský sľub: Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si ma povolal do služby miništranta pri tvojom oltári. Sľubujem Ti, že s tvojou pomocou budem vždy ochotne slúžiť pri liturgických sláveniach. Sľubujem, že sa budem usilovať, aby moje správanie v kostole, doma, v škole a vôbec všade, bolo vždy príkladné. Budem sa snažiť žiť podľa tvojho príkladu. Amen.
Sv. Tarzícius a sv. Dominik Savio, orodujte za mňa!